Canon Digital IXUS 990 IS Download Drivers

• I denna handbok förklaras hur du installerar programvaran. Här finns också en kort presentation av funktioner och handhavande.
• Du kan överföra bilder utan att installera programvaran.
Det innebär dock flera begränsningar (s. 62).
Installera de medföljande programmen och överför bilder till datorn.
[40-46]
••• CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk •••
Startinstruktioner för programvara
SVENSKA
CEL-SN1JA250 © CANON INC. 2009Innehåll
2
Innehåll
Läs detta först 4
Att tänka på .......................................................................................4
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma ...............................5
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara ........6
Använd CANON iMAGE GATEWAY och dra nytta av Internet .......8
Använda programvaran i Windows –
Förberedelser 10
Installera programvaran ..................................................................10
Använda programvaran i Windows –
Grunderna 14
Överföra bilder till en dator ............................................................14
Skriva ut bilder .................................................................................18
Använda programvaran i Windows –
Avancerade tekniker 20
Fönstren i ZoomBrowser EX ............................................................20
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................26
Redigera filmer ................................................................................30
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................31
Anpassa kameran med hjälp av Min kamera-inställningarna ......32
Använda programvaran i Macintosh-miljö –
Förberedelser 34
Installera programvaran ..................................................................34
Använda programvaran i Macintosh-miljö –
Grunderna 36
Överföra bilder till en dator ............................................................36
Skriva ut bilder .................................................................................40Innehåll
3
Använda programvaran i Macintosh-miljö –
Avancerade tekniker 42
Fönster i ImageBrowser ...................................................................42
Funktioner i ImageBrowser .............................................................48
Redigera filmer ................................................................................52
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch .................................53
Anpassa kameran med hjälp av Min kamera-inställningarna ......54
Bilagor 56
Avinstallera programvaran .............................................................56
Mappstruktur för minneskort .........................................................57
Felsökning ........................................................................................58
Överföra bilder utan att installera programvaran ........................62
Register .............................................................................................63
Canons kundsupport
Kontaktinformation för Canons kundsupport finns i Häftet om Canons garantisystem, som medföljer kameran.
Ansvarsfriskrivning
•Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som har utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande.
• Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
•Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran, minneskorten, datorer, kringutrustning eller användning av minneskort från annan tillverkare än Canon.4
Läs detta först
I det här kapitlet beskrivs vad du kan göra med kameran och den programvara som finns på CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk. Att tänka på
Att tänka på då kameran ansluts till datorn
•Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittskabel via en USB-hubb.
•Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du samtidigt använder andra USB-enheter, förutom USB-mus och USB-tangentbord. Om detta inträffar bör du koppla bort alla andra enheter från datorn och sedan ansluta kameran på nytt.
•Anslutintetvåellerflerkamerortillsammadatorsamtidigt.Detkanhändaattanslutningarna inte fungerar som de ska.
•Se till att datorn aldrig går in i vänteläge (viloläge) när en kamera är ansluten via USB-gränssnittskabeln. Om detta inträffar får du inte dra ur gränssnittskabeln. Försök att aktivera datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer går inte att aktivera om du kopplar ur kameran medan datorn är i vänteläge (viloläge). Mer instruktioner om vänteläget (viloläget) finns i användarhandboken för datorn.
Om den här handboken
•Förklaringarna i den här handboken baseras på Windows XP och Mac OS X version 10.4. Om du använder en annan version av dessa operativsystem kan det som visas på bildskärmen och vissa moment skilja sig något från dem som återges i handboken.
•I den här handboken används följande begrepp.
Mac OS X står för Mac OS X (v10.4–v10.5) •Kontrollera att du har installerat programvaran från den medföljande CD:n
DIGITAL CAMERA Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
•Bildrutor kan hoppas över och ljudet brytas när du spelar filmer beroende på datorns specifikationer.
•Vi rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) när du ansluter till en dator. Använd fulladdade batterier om du inte kan använda en nätadapter.
•I Användarhandbok för kameran finns information om hur kameran ansluts till datorn.Läs detta först
5
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
Anvisningarförfotograferingfinns i Användarhandbok för kameran.
Du behöver bara installera programvaran en gång.
Ta bilderna
Installera programvaran på datorn
Anslut kameran till datorn
Atttänkapådåkameranansluts till datorn (s. 4)
Anvisningar för hur du ansluter kameran finns i Användarhandbok för kameran.
Windows (s. 10)
Macintosh (s. 34)
Överför bilder till datorn
Windows (s. 14)
Macintosh (s. 36)
Skriv ut bilderna
Windows (s. 18)
Macintosh (s. 40)Läs detta först
6
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Ett bildbehandlingsprogram med många användningsområden. Du kan t.ex. hämta bilder, redigera stillbilder och filmer och skriva ut. Experimentera med olika utskriftstekniker
Skriv ut flera olika layouter. Ändra pappersstorlek och skriv ut dina foton med datumstämpel och kommentarer och få en större bredd på möjligheterna.
Windows (s. 18) Macintosh (s. 40)
Redigera en film
Du kan redigera filmer, koppla samman filmer och stillbilder som du har fört över till datorn, lägga på text som t.ex. titlar, samt lägga till bakgrundsmusik och andra specialeffekter. Windows (s. 30) Macintosh (s. 52)
Hämta stillbilder från filmer
Du kan hämta en stillbild från en film som visas på skärmen och spara den som en ny bildfil. Du kan även ange ett intervall av bildrutor och på så sätt hämta flera stillbilder.
Windows (s. 24) Macintosh (s. 46)
Gå igenom flera foton samtidigt med indexutskrift.
Skriv ut datumstämplar på foton
Att skriva ut bilder
är enkelt
Skriv ut kommentarer på dina vykort och inbjudningar Läs detta först
7
Anpassa din kamera (Min kamera)
Ange dina favoritbilderoch favoritljud som kamerans startbildoch slutarljud. (Gäller endast för vissa modeller.)
Windows (s. 32) Macintosh (s. 54)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Ett program för att sammanfoga flera olika bilder till dramatiska panoramabilder.
Sätt samman ett panorama
Windows (s. 31) Macintosh (s. 53)Läs detta först
8
Använd CANON iMAGE GATEWAY och dra nytta av Internet
Om CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY är en fototjänst online för personer som köpt den här produkten. Du kan använda de olika tjänsterna när du registrerar dig online. En uppdaterad lista över tjänster finns på hemsidan.http://www.cig.canon-europe.com
•På hemsidan finns information om webbläsarversioner (Microsoft Internet
Explorer osv.) och de bästa inställningarna för anslutning till fototjänsterna
CANON iMAGE GATEWAY online.
•Du måste ha åtkomst till Internet (dvs. du måste ha ett konto hos en Internet-leverantör (ISP), en installerad webbläsare och en Internet-anslutning).
•Konto- och åtkomstavgifter som Internet-leverantören debiterar måste betalas separat.
Överför och dela dina bilder
Berätta om dina album för andra via e-post
Hämta inställningsfiler för Min kamera (endast vissa modeller)
Dessutom får du den senaste supportinfor-mationen när du registrerar dig.
Dina album på CANON iMAGE GATEWAY
Dina inställningsfiler för Min kamera på CANON iMAGE
GATEWAY
Familj och vänner kan lätt bläddra bland dina fotonLäs detta först
9
Så här registrerar du dig som medlem
Du kan registrera dig online med hjälp av den medföljande cd:n (CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk).
Även om du har registrerat dig tidigare kan du få tillgång till den senaste supportinformationen om du registrerar fler uppgifter om den här produkten på CANON iMAGE GATEWAY.
Använda CANON iMAGE GATEWAY med den medföljande programvaran
Du kan överföra bilder till onlinealbum eller hämta inställningsfiler för Min kamera (endast vissa modeller) med den medföljande programvaran.
Om du vill överföra flera bilder på en gång kan du göra det enklare för dig genom att minska storleken på en hel uppsättning bilder med
ZoomBrowser EX eller ImageBrowser.
Medföljande cd
Anslut till
Internet
Windows (ZoomBrowser EX) Macintosh (ImageBrowser)10
Använda programvaran i Windows –
Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs hur du installerar programvaran. Läs det här avsnittet innan du ansluter kameran till datorn första gången.
Installera programvaran
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk.
Förberedelser
•Din kamera och dator
•CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk
•Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Kontrollera att kameran INTE är ansluten till datorn.
Om den är det kopplar du bort kabeln. Det går inte att installera programvaran om kameran är ansluten till datorn när du börjar.
2 Stäng alla öppna program.
•Installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn.
•Du måste ha behörighet som datorsystemadministratör för att installera program.
•Ett ljudkort krävs för att spela upp ljudspår för filmfiler.
•Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare krävs.Använda programvaran i Windows – Förberedelser
11
3 Sätt in CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk i datorns skivenhet.
Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas följer du anvisningarna på skärmen.
Om installationsfönstret inte visas automatiskt följer du anvisningarna nedan. 4 Klicka på knappen [Easy Installation/
Enkel installation] för att installera digitalkamerans programvara.
För att individuellt välja vilken programvara som ska installeras klickar du på [Custom Installation/Anpassad installation]. 5 Om någon annan programvara körs stänger du varje program innan du klickar på [OK].
Så här visar du installationsfönstret
Om det inte visas automatiskt kan du visa installationsfönstret på följande sätt:1. Välj [Computer/Dator] eller [My Computer/Den här datorn] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på cd-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]* .
4. Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas följer du anvisningarna på skärmen.
*På vissa datorer visas eventuellt inte filnamnstillägget [.EXE].
InstallationsfönstretAnvända programvaran i Windows – Förberedelser
12
6 Kontrollera installationsinställningarna och klicka sedan på [Install/Installera].
Punkterna i listan kan skilja sig från de som visas beroende på programmen som är installerade på din dator.
7 Klicka på [Yes/Ja] om du godkänner villkoren i licensavtalet.
Installationen påbörjas.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen.
Klickapå[Yes/Ja]omendialogrutavisasdär du ska bekräfta installationen av Microsoft .NET Framework.
8 När installationen är klar väljer du alternativet [Restart computer immediately (Recommended)/Starta om datorn nu (rekommenderas)] och klickar på [Restart/Starta om].
Ta inte ut cd:n Solution Disk ur datorns cd-enhet ännu.
Om du inte behöver starta om datorn visas meddelandet [Finish/Slutför]. Avsluta installationen genom att klicka på [Finish/Slutför] och ta ut cd:n Solution Disk ur cd-enheten.Använda programvaran i Windows – Förberedelser
13
9 När datorn har startat om tar du ut skivan ur cd-enheten när skrivbordet visas.
Installationen av programvaran är slutförd. Du kan nu föra över bilder från kameran till datorn (s. 14). Information om hur du tar bort installerade program finns i Avinstallera programvaran (s. 56).
Uppdatera datorn med Windows Update om du vill försäkra dig om att datorn är säker när Microsoft .NET Framework är installerat.14
Använda programvaran i Windows –
Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ZoomBrowser EX överför bilder från kameran till datorn och sedan skriver ut bilderna.
Läs igenom det här kapitlet när du är klar med förberedelserna i avsnittet Använda programvaran i Windows – Förberedelser. Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 16). Ansluta kameran till en dator
1 Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt. Starta sedan kameran, ställ in den på visningsläge och förbered den för att kommunicera med datorn.
•Du kanske inte kan överföra bilder när kameran är ansluten till en dator om det är många bilder (omkring 1 000) på minneskortet. I så fall kan du
överföra bilderna via en minneskortläsare i stället.
•Det tar tid att överföra filmfiler eftersom filerna är stora.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran för rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Se Användarhandbok för kameran.Använda programvaran i Windows – Grunderna
15
2 Välj [Canon CameraWindow] när en dialogruta (händelsedialogruta) liknande den till höger visas, och klicka sedan på [OK].
I Windows Vista väljer du [Download Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Hämtar bilder från Canon-kamera med Canon CameraWindow] i dialogrutan Spela upp automatiskt.
Kamerans modellnamn eller
[Canon Camera/Canon-kamera] visas här.
Andra program kan visas beroende på inställningarna i datorn.
CameraWindowvisasnärkameranochdatornärinställdapåkommunikationsläge.(Bilder överförs inte i detta skede.)
3 Klicka på [Transfer Untransferred Images/Överför bilder som inte har överförts].
Om händelsedialogrutan inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer
[All Programs/Alla Program] eller [Programs/Program] och därefter
[Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och
[CameraWindow].
Indexbildfönster
CameraWindow
Visningsfönster
Klicka på den här knappen om du vill stänga startskärmen. Använda programvaran i Windows – Grunderna
16
Närduklickarpå[OK]islutfönstretförbildöverföringenvisasdeöverfördabilderna i huvudfönstret.
De överförda bilderna sparas som standard i mappar som skapas i mappen [Pictures/
Bilder] eller [My Pictures/Mina bilder]. Mapparna får namn efter bildernas fotograferingsdatum.
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 18). Anslutning av minneskortläsare
1 Sätt minneskortet i läsaren.
Vid behov används en separat kortadapter.
Instruktioner för anslutning och hantering hittar du i minneskortläsarens användarhandbok.
2 När dialogrutan till höger visas väljer du
[View/Download Images using Canon
ZoomBrowser EX/Visa/Överför bilder med Canon ZoomBrowser EX] och klickar på [OK].
• När du vill kontrollera bilder i kameran eller överföra en del av bilderna klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder på kameran].
•Du kan också klicka på i visningsfönstret om du vill överföra bilder som har överförts till en dator tillbaka till kameran.
Om dialogrutan ovan inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [All
Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon
Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] och [ZoomBrowser EX
Memory Card Utility]. Gå sedan vidare till steg 3.
De senast överförda bilderna visas här efter både fotograferingsdatum och kategori (endast vissa modeller).
Mappområde
Överföringssymbolen markerar de mappar som har överförts.
IndexbildAnvända programvaran i Windows – Grunderna
17
3 Klicka på [Download images/Överför bilder].
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum och kategori i avsnittet [Last Acquired Images/
Senast överförda bilder] (endast vissa modeller). Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 18). •Som standard överförs bilderna till mappen [Pictures/Bilder] eller
[My Pictures/Mina bilder].
•Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över bilderna på minneskortet.
Markera bilderna före överföringen och för sedan över de markerade bilderna.
•Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 57) innehåller mer information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera inställningar för t.ex. målmapp och vilken typ av bilder som ska
överföras.Använda programvaran i Windows – Grunderna
18
Skriva ut bilder
Det finns tre metoder att använda ZoomBrowser EX för att skriva ut bilder: [Photo Print/
Fotoutskrift], [Index Print/Indexutskrift] och [Print Using Other Software/Utskrift med annan programvara]. I det här avsnittet beskrivs hur du använder alternativet [Photo Print/
Fotoutskrift]. Fotoutskrift
Skriver ut en bild per sida.
1 Klicka på [Print & Email/Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och sedan på [Photo Print/Fotoutskrift].
2 Bekräfta att [1. Select Images/1. Välj bilder] är markerad och välj sedan bilder.
Du kan välja flera bilder genom att hålla ned [Ctrl]-tangenten när du klickar på bilder.
•Det går inte att skriva ut filmer, men du kan skriva ut stillbilder som sparats från filmer.
•Om du vill använda indexutskriftsalternativet klickar du på [Print & Email/
Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret, följt av [Index Print/
Indexutskrift].
Valda bilder får blå bakgrund.Använda programvaran i Windows – Grunderna
19
3 Klicka på [2. Printer and Layout Settings/2. Inställningar för utskriftslayout] och justera de olika kategorierna efter behov.
4 Klicka på [3. Print/3. Skriv ut].
Utskriften startar.
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ZoomBrowser EX. När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
•Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker (s. 20). Välj skrivare och pappersstorlek.
Ange antalet kopior.
Med den här knappen växlar du mellan de olika bilderna, om du valde flera.
Väljer en utskriftsmetod för datumet/klockslaget.
Text som ska skrivas ut med det här fotot kan anges här.20
Använda programvaran i Windows –
Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika ZoomBrowser EX-funktioner. DubörinteläsadethärkapitletinnandubehärskargrundernaiZoomBrowserEX,sombeskrivs i kapitlet Använda programvaran i Windows – Grunderna.
Fönstren i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ZoomBrowser EX-fönstren: huvudfönstret, visningsfönstret och egenskapsfönstret.
Huvudfönster
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
Senast överförda bilder (s. 21)
Uppgiftsknappar (s. 21)
Bläddrarområde
(s. 21)
Funktionsknappar (s. 23)
Med det här reglaget visar och döljer du uppgiftsknappar, senast överförda bilder och mappområdet.
Visningsläge
(s. 22)
Visningskontroll-panel (s. 23)
Mappområde (s. 21)Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
21
Uppgiftsknappar
•Här visas aktiviteterna i ZoomBrowser EX.
•Klicka på knappen för den aktivitet som ska utföras.
Funktionerna beskrivs i Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 26)
Mappområde
•I det här området väljer du mappar. De valda mapparna och bilderna i dem visas i bläddrarområdet.
Om du väljer en nätverksenhet i Windows Utforskaren kan du visa nätverksmappar, men du kan inte lägga till, ändra eller ta bort dem i bläddrarområdet.
•Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du väljer [All Folders/Alla mappar] visas alla mappar. Senast överförda bilder
•Du kan visa bilder sorterade i grupper efter fotograferingsdatum eller Min kategori (endast vissa modeller).
Bläddrarområde
•De mappar och bilder som har valts i Senast överförda bilder eller i mappområdet visas här. Det visningsläge som har valts avgör hur bilderna visas.
•Du kan sortera bilderna i bläddrarområdet efter filnamn, fotograferingsdatum eller andra egenskaper genom att klicka på [View/Visa] och [Sort by/Sortera efter].
•Följande symboler visas vid bilderna beroende på deras egenskaper.
Bilder som har tagits med kameran i läget Stitch Assist RAW-bilder
Filmer
Skyddade bilder
Bilder som har tagits med kamerans AEB-funktion
Roterade bilder (endast på skärmen)
Så här registrerar du en favoritmapp
•Om[Favorite Folders/Favoritmappar]visas: klicka på [Add/Läggtill] ochmarkera den mapp som ska registreras. •Om [All Folders/Alla mappar] visas: markera en mapp och klicka på [Add to Favorites/Lägg till som favoritmapp].
•Om du vill ta bort en mapp i området Favoritmappar, markerar du en mapp och klickar på knappen [Delete/Ta bort].Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
22
Visningsläge
•Här väljer du vilken vy som ska användas i bläddrarområdet.
Zoom Mode/Zoomläge
Alla bilder i mappen visas som indexbilder. Det här läget är lämpligt om du söker efter bilder, eftersom det går att visa många bilder samtidigt. Om det finns underordnade mappar i den aktuella mappen, visas bilderna i dem också som indexbilder.
Om du flyttar markören över en mapp visas i övre högra hörnet. Om du klickar här zoomar du in mappen.
Scroll Mode/Rullningsläge
Det här läget är lämpligt om du vill visa bilder i markerad mapp och undermappar. Om du anger mappnivådjupet till [1] eller mer visas även indexbilder av bilderna i mappen. Du kan ändra mappnivådjupet genom att klicka på menyn [Tools/Verktyg] och välja [Preferences/
Inställningar].
Preview Mode/Förhandsvisningsläge
I det här läget visas bildinformation och en större version av bilden. Om du placerar muspekaren över en indexbild i zoomläget eller rullningsläget visas en förstoring av bilden i fönstret Förstoring med muspekaren. Du kan också ange att fönstret Förstoring inte ska visas på menyn (Visa information). Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
23
Visningskontrollpanel
•Med knapparna på den här panelen justerar du bläddrarområdets visningsinställningar.
Funktionsknappar
•Med de här knapparna utför du olika funktioner.
Bildvalsmeny
Här markerar eller avmarkerar du alla bilder i bläddrarområdet.
Visa/dölj bildinformationsmeny
Med den här funktionen visar eller döljer du bildinformation, t.ex. filnamn, fotograferingsdatum eller stjärnklassificering, under de indexbilder som visas.
Visningsstorlek
Med det här reglaget ändrar du storleken på den indexbild som visas i bläddrarområdet.
Filterverktyg
Endast bilder som uppfyller specifika kriterier visas.
Väljarknapp
Använd knappen när du vill välja bilder i zoomläge.
Anpassa till fönster
Indexbilden anpassas storleksmässigt efter fönstret.
Knappen View Image/Visa bild
Visar markerad bild eller film i visningsfönstret.
Knappen Slide Show/Bildspel
Visar ett bildspel där de markerade bilderna ingår.
Knappen Properties/
Egenskaper
Information om den markerade bilden visas i egenskapsfönstret.
Knappen Search/Sök
Söker efter bilder med hjälp av sökvillkor för stjärnklassificering,
ändringsdatum, fotograferingsdatum, kommentarer eller nyckelord.
Knappen Delete/
Ta bort
Tar bort markerade bilder eller mappar.
Knappen Rotate/Rotera
Roterar den markerade bilden.Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
24
Visningsfönster
Visa en bild i visningsfönstret genom att klicka på bilden i bläddrarområdet.
•RAW-bilder visas
Knappen [Display Original Image/Visa originalbild] visas under bilden.
Klicka på knappen för att visa den konverterade bilden i visningsfönstret.
•Film visas
•Knappar visas under filmen som du kan använda för att spela den eller justera ljudet.
•Du kan extrahera stillbilder från filmer genom att klicka på [Save as still image/Spara som stillbild]. Knappen finns bredvid stjärnklassificeringarna.
Du kan även ta bort oönskade delar från början och slutet av en film genom att klicka på [Cut Movie/Klipp film].
Menyn Edit/Redigera
Du kan redigera, ta bort röda ögon, justera färger och ljusstyrka, beskära och lägga in titlar. Härifrån kan du också starta andra redigeringspro-gram.
Bildvalsknapp
Bläddra till nästa eller föregående bild genom att klicka på pilarna.
Helskärmsknapp
Med den här knappen visar du bilden i helskärmsläge. Återgå till normalt visningsläge genom att klicka på bilden eller trycka på en tangent.
Knappen Synchronize/
Synkronisera
Med den här knappen synkroniserar du visningsinställningarna för flera bilder som visas.
Stjärnklassificering
Här stjärnklassificerar du bilden.
Zoomreglage
Ändra zoominställning genom att dra i reglaget.
Knappen
Antal bilder
Med de här knapparna kan du visa flera bilder samtidigt.
Det är praktiskt när du vill jämföra bilder.
Med den här knappen ger du bilden samma storlek som visningsfönstret.
Bilderna i visningsfönstret visas i verklig storlek.
Knappen Skriv ut
Skriver ut den bild som visas.
Knappen Visa fotograferings-information
Visar fotografe-ringsinformation för bilden.Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
25
Egenskapsfönster
När du markerar en bild i bläddrarområdet och klickar på knappen Properties/Egenskaper visas egenskapsfönstret. Egenskapsfönstret visas inte i förhandsvisningsläget.
Visar eller döljer kategorier.
Star Rating and My
Category/
Stjärnklassificering och Min kategori
Här klassificerar du bilden.
En ikon visas om en
Min kategori är inställd (endast vissa modeller).
Shooting Information/
Fotograferingsinformation
Här visas detaljerad information om vilka inställningar, t.ex. för slutartid eller exponering, som användes när bilden togs. Vilken information som visas beror på kameramodellen.
Protect/Skydda
Förhindrar att bilden skrivs
över eller tas bort.
Comment/Kommentar
Här kan du skriva en kommentar.
Keywords/Nyckelord
Här anger du nyckelord som används i sökningar.
Brightness Histogram/
Histogram ljusstyrka
Här visas ett diagram över bildens högdagrar och skuggor.
Bildvalsknappar
Om flera bilder markeras när egenskapsfönstret visas kan du växla mellan de bilder som information visas för.
File Name/Filnamn
Filnamnet kan
ändras.Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
26
Funktioner i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs kortfattat funktionerna i ZoomBrowser EX.
Arbetsflöde
Följande arbetsgång används i ZoomBrowser EX. 1 Klicka på en uppgiftsknapp.
Uppgiftsknapparna beskrivs i Funktioner för uppgiftsknapparna (s. 27).
2 Följ proceduranvisningarna.
Vissa ZoomBrowser EX-funktioner kanske inte är tillgängliga för vissa kameramodeller. Läs Specifikationsavsnittet i Användarhandbok för kameran för att se om din modell har stöd för dem.
I menyn Help/Hjälp hittar du procedurer och funktioner.
Uppgiftsknappar
Översikt över tillvägagångssättet för det här steget
Steg att följa
Proceduranvisningar
Return to Main Menu/
Återgå till huvudmenynAnvända programvaran i Windows – Avancerade tekniker
27
Funktioner för uppgiftsknapparna
Acquire & Camera Settings/Hämtning och kamerainställningar
Connect to Camera/Anslut till kamera
Du kan göra följande när du ansluter kameran och CameraWindow visas. Acquire Images/Hämta bilder
Hämtar bilder från kameran (s. 14).
Print Images/Skriv ut bilder
Markera och skriva ut bilderna i kameran.
Write to Camera/Skriv till kamera
Bilder som överförts till en dator kan överföras tillbaka till kameran. Kameror som använder datatypen ”MOV” kan spela upp filmer som överförts tillbaka till kameran om filmerna har tagits med den kameran. Du kan ta reda på om kameran använder datatypen ”MOV” genom att läsa punkten ”Datatyp” i ”Specifikationer” i slutet av Användarhandbok för kameran. Du kanske inte kan spela upp filmer som tagits med en annan kamera.
Set to Camera/Ställa in kameran
Ange kameraägarens namn.
Acquire Images from Memory Card/Hämta bilder från minneskort
Överför bilder från ett minneskort (s. 16).
Du kan även välja bilder på minneskortet och skriva ut dem.
Transfer Images to Memory Card/För över bilder på minneskort
Överför bilder från datorn till ett minneskort.
View & Classify/Visa och klassificera
View as a Slide Show/Visa som bildspel
Visar ett bildspel med de bilder som har markerats i bläddrarområdet.
Rename Multiple Files/Byt namn på filer
Med den här funktionen kan du med en och samma åtgärd byta namn på flera markerade filer.
Classify into Folder/Klassificera till mapp
Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad map

TXT / PDF

Available 52 files for Digital IXUS 990 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000